หลักสูตร การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์ในโลกจริง และเสมือนจริง – Emotional Communication Management

Emotional Communication Management
การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์
ในโลกจริง และเสมือนจริง

รายละเอียด

     เรื่องง่ายๆ ในการทางานบริการ ที่ผู้ให้บริการมักลืมนึกถึง เรามองเห็นประโยชน์และให้คุณค่าของสินค้าและบริการ จึงนำเสนอ นวัตกรรม ที่แตกต่าง แปลกใหม่ให้ ในขณะที่ลูกค้าก็มีเหตุผลของความชอบ มองเห็นประโยชน์ในแบบของเขา การสื่อสารให้ตรงใจ และตรงประเด็นตามสภาวะอารมณ์ลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือชุดสาคัญที่นักบริการควรใส่ใจ  เป็นอันดับแรก ในห้วงเวลาที่ “ความจริงที่ปรากฎขึ้นแวบเดียว” มีความสาคัญต่อการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เสมือนผู้ที่เริ่มต้นได้ดีย่อมก้าวย่างต่อไปได้อย่างสวยและสง่างาม หรือคาที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่า  “การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)”

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะสาคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยเฉพาะการฟังให้รับรู้ทั้งความต้องการตอบสนองทางงาน และอารมณ์ความรู้สึก อันจะทาให้ผู้เรียนสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงทักษะการฟังของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  2. รู้จักวงจรการทำงานของสมอง และก้าวข้ามข้อจำกัดออกไปได้ 
  3. ค้นหาบุคลิกภาพและพฤติกรรม 4 แบบของคนอันจะส่งผลให้มีทักษะการพูด การฟัง การคิดแสดงออกมาแตกต่างกัน และ การปรับใช้ในชีวิตการทำงานในบทบาทใหม่ 
  4.  เรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์คู่สนทนาที่มีแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พบ และฝึกวิเคราะห์เสียง ที่สะท้อน อารมณ์ความรู้สึก

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424