การสร้างความผูกพันธ์และประสบการณ์ในการทำงาน (Enhancing Employees Engagement and Experience)

การสร้างความผูกพันธ์และประสบการณ์ในการทำงาน (Enhancing Employees Engagement 
and Experience)


รายละเอียด

ในการทำงานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้

– ไม่มีเป้าหมายในชีวิต
– คิดลบกับทุกสิ่ง
– ไม่ผูกพันกับองค์กร

ซึ่งเมื่อเกิดความคิดแบบนี้แล้ว จะทำให้ตัวคุณทำงานไม่เต็มที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรผลงานต่ำลง การที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของงาน เพื่อทำให้เกิดความผูกพันในองค์กรและประสบการณ์การทำงานที่ดี รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททำงานมากขึ้น ซึ่งการที่จะสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของได้นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอย่างไร ใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แนวคิดนี้ติดตัวคุณหรือคนอื่นๆไปตลอด คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งเทคนิค วิธีการสร้างแนวความคิดเป็นเจ้าของ องค์ประกอบ และการสร้างความผูกพันและประสบการณ์ในการทำงานที่ดี

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424