หลักสูตร EQ สําหรับผู้นําทีม – Executive EQ for Management Team

 Executive EQ for Management Team EQ สําหรับผู้นําทีม

รายละเอียด

           เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ได้เรียนรู้ และเข้าใจ คุณสมบัติของคนทำงานแบบมืออาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ ทำงานให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเปิดมุมมองการใช้ชีวิตที่เปี่ยมคุณค่าและเสริมต่อยอดทางความคิด
  2. เพื่อความฉลาดทางอารมณ์สำหรับการทำงาน
  3. เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติคนทำงานมืออาชีพ ที่พร้อมด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424