หลักสูตร กรอบความคิดแบบเติบโต – Growth Mindset

                กรอบความคิดแบบเติบโต                                        Growth Mindset

 

รายละเอียด

      ในปัจจุบัน มีสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งสภาพสังคม และเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตทุกคนจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และรับปัญหาใหม่ๆมากมายซึ่งหนึ่ง ในแนวคิดที่จะทำให้เราเปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้และพร้อมท้าทายสิ่งใหม่ๆนั้น เรียกว่า Growth mindset โดยกรอบแนว่คิดนี้เป็นสิ่งสำคัญกับคนทำงานทุกคนเลยทีเดียว

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อเสริมทักษะ Growth mindset เพื่อให้เราใช้ชีวิตและทำงานได้โดยมีการพัฒนา และพร้อมรับปัญหาอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424