หลักสูตร วิธีทำสไลด์เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น - How to make Japanese style presentation

วิธีทำสไลด์เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น
How to make Japanese style presentation

รายละเอียด

  1. หลักการพื้นฐานการทำสไลด์ให้เข้าใจง่ายสไตล์ญี่ปุ่น
  2. เทคนิคบริหารพื้นที่ ข้อมูล สี เพื่อทำให้สไลด์มองเห็นง่ายน่าอ่าน
  3. เทคนิคจัดการกับข้อมูล เพื่อประหยัดเวลาทำความเข้าใจร้องอ๋อได้ใน 3 วิ
  4. ไอเดียร่นเวลาการทำสไลด์ใช้งานสไลด์ให้คุ้มค่ากว่าแค่การนำเสนอที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพททำงานได้ 5 เท่า

วัตถุประสงค์

  1. ลดเวลาทำสไลด์
  2. ทำสไลด์น่าอ่าน เข้าใจง่าย
  3. ใช้งานสไลด์ได้มากกว่าแค่นำเสนอ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424