หลักสูตร เทคนิค การขายสินค้าราคาสูง ให้ประสบความสำเร็จ – How to sell premium product

How to sell premium product
เทคนิค การขายสินค้าราคาสูง
ให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

     ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการขายสินค้าราคาสูง ๆ หรือ สินค้าที่แพง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ การเลือกว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่เราควรเข้าไปนำเสนอ เรียนรู้ว่าลูกค้านั้นคาดหวังอะไรจากใช้สินค้า หลังจากนั้นจะได้เรียนเทคนิคในการพูด-นำเสนอขายเพื่อให้ได้ยอดขาย รวมถึงเทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอขายอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424