ต่อยอดธุรกิจ สร้าง Connection ด้วยหลักสูตร 3C - Communication and Connection for CEO

คุณจะได้อะไรบ้าง ?
-คุณจะได้พบกับ Speakers ชั้นนำระดับประเทศ
-คุณจะได้ทำ Business Matching
-คุณจะได้สร้าง Connection เพื่อต่อยอดธุรกิจ
-คุณจะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร
ต่อยอดการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จ
-เสริมสร้างศักยภาพการบริหารองค์กรด้านการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กร (Communication)
-พัฒนาทักษะการสร้างภาพลักษณ์ และเนื้อหา (Image & Content)
-เรียนรู้การรับมือการบริหารงานในภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ (Crisis Management)
-สร้างโอกาสและเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจ (Business Connection)
-เน้นทำ Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experience)
 
📌ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 12 สัปดาห์
🔹พร้อมทำ Business Matching เน้น Workshop สร้าง Connection ต่อยอดธุรกิจ กับ Company Visits แบบ Exclusive และ 2 Activities
– เริ่มเรียน 5 มิถุนายน – 11 กันยายน 2567
– ทุกวันพุธ เวลา 13:30 – 17:00 น.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
▶️หากคุณพร้อมแล้ว เรามาก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน
– รับสมัครแล้ววันนี้ 115,000 บาท / ท่าน
– สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
– รับสมัครจำนวนจำกัด
– ราคานี้รวมค่าศึกษา ดูงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์สุด Exclusives 2 ครั้ง
– ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกวันอบรม
– ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
📌รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3uzcRBx
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร >> https://bit.ly/49wX98N

สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424