หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการทำงานในอนาคต

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
และการทำงานในอนาคต

รายละเอียด

      โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีนักศึกษาจบใหม่ออกมาหางานมากมาย และแต่ละบริษัทก็มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทำให้การรับคนเข้าทำงานเป็นเรื่องยาก ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้โดดเด่นตั้งแต่การเริ่มสัมภาษณ์งาน จนถึงวิธีคิดในการทำงานให้เป็นไปตามที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ ทำให้เราได้งานได้ง่ายขึ้น และเป็นพนักงานที่มีความสามารถ คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคการทำ resume แนวคิดในการทำงาน ทราบถึงแนวคิดทักษทฤษฎีที่จะช่วยให้การเตรียมตัวหางานและการเริ่มต้นชีวิตทำงานได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424