หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้า ในระบบออนไลน์ – Online Customer Service

Online Customer Service
เทคนิคการให้บริการลูกค้า
ในระบบออนไลน์

รายละเอียด

    หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงมุมมองลูกค้า มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าพร้อมมีการฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลให้บริการตอบคำถามลูกค้า ผ่านทางระบบ Online เพื่อให้สามารถไปทำงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424