หลักสูตร Open Mind

Open Mind

รายละเอียด

     โลกของเราในทุกวันนี้ มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และการใช้ชีวิตตลอดเวลา หากคุณไม่เปิดรับแนวคิดและมุมมองอื่น ๆ ก็ยากที่จะมองเห็นปัจจัยทั้งหมดที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข และการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นความสำคัญที่เราจะต้องเปิดกว้างทางความคิดเพื่อรับแนวคิด มุมมอง เรื่องราวใหม่ๆ อยู่เสมอ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจแนวคิด Open Mind ความสำคัญ และวิธีสร้าง Open mind และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ผู้เรียน มีการเปิดกว้างทางความคิดมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424