บริหารความสุขในองค์กรด้วย 8 H

ทุกวันนี้ คุณมีความสุขกับที่ทำงานหรืองานของคุณหรือไม่ ? ลองถามตัวคุณดูครับ…แต่ถ้าคำตอบคือไม่ เรามาดูวิธีการ บริหารความสุขในองค์กรด้วย 8 H

1. happy body คือความสุขจากการมีสุขภาพดี

2. happy heart คือความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันในองค์กร

3. happy relax คือการรู้จักผ่อนคลาย คุณต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง ต้องมีคำว่า “หยุด” เพื่อที่จะตั้งสติก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

4. happy brain คือความสุขจากการได้เรียนรู้ พัฒนาสมองตัวเองจากแหล่งต่างๆ

5. happy soul คือความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการดำเนินชีวิตความสุขของคนทำงานบางครั้งก็เกิดขึ้นได้จากธรรมะ

6. happy money คือการรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้

7. happy family คือครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข

8. happy society คือสังคมที่ดี และจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความเอื้อเฟื้อต่อคนในชุมชน คนในที่ทำงาน สร้างสุขให้องค์กรน่าอยู่ ให้คุณมีความสุขกับการทำงานได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424