หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้นำ – People Management

               People Management                   เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้นำ 

รายละเอียด

        ทุกๆปัญหาในการ “ใช้ชีวิตของผู้คน”ล้วนมีต้นเหตุที่เท้จริงมาจาก “การไม่เข้าใจคน” ไม่ว่าจะเป็นตนเอง และผู้อื่น ดังนั้น หากเราหันมามอง “สัจธรรม” ว่า “การบริหารคนเป็น

เรื่องของทุกคน”นั่นคือคำตอบชีวิตที่คุณจะได้มีชีวิตที่แท้จริงทั้งในโลกของการทำงานและชีวิตประจำวัน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้นำสามารถนำความรู้ที่ได้จากเนื้อหาไปพัฒนาการบริหารคน เพื่อพัฒนาตน และทีมงานคนทำงานสามารถมองเห็นและรู้คุณค่าตนและนำตนสู่ความสำเร็จ ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้อย่างมีความสุขทุก ๆ สถานการณ์

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424