หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ – Personality Development for Business Excellence

Personality Development for Business Excellence
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ

รายละเอียด

โปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักขายและนักบริการ เพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีอย่างมืออาชีพ แบบครบสูตร/ ครบทุกเทคนิค ในฐานะ ตัวแทนองค์กร (Brand Ambassador) เพื่อให้เกิด ‘ภาพจำ และ ‘ความประทับใจ’ ต่อลูกค้า/ คู่ค้า และผู้ที่ใช้บริการ ผ่านการเรียนรู้ใน ต่างๆ เช่น

– การสร้าง Mindset ในการเป็นนักบริการที่ดี

– การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อสื่อสารตัวตนในฐานะ ตัวแทนองค์กร

– เทคนิคการสร้างเสน่ห์ ความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือ

– วิธีการสื่อสาร โดยใช้ภาษากายอย่างมืออาชีพผ่านการรู้จักร่างกายและการจัดระเบียบร่างกายเพื่อให้เกิดภาพจำและความประทับใจ ต่อผู้ที่ใช้บริการ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

หลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการแสดงออกซี่ง ภาพลักษณ์ที่ดี มั่นใจและโดดเด่นอย่างมืออาชีพ ผ่านภาษากาย บุคลิกภาพและการสร้างเสน่ห์ ในขณะที่ต้องทำงานบริการและปรากฎตัวต่อลูกค้า/ คู่ค้า หรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิด ‘ภาพจำ’ และ ‘ความประทับใจ’ ต่อผู้ที่พบเห็น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424