หลักสูตร เคล็ดลับการนำเสนอ ให้โดนใจและสร้างสรรค์ – Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation Skills like Professional

Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation
Skills like Professional
เคล็ดลับการนำเสนอ ให้โดนใจ
และสร้างสรรค์

รายละเอียด

     การนำเสนอโดนใจและสร้างสรรค์ หรือ การ Pitch เป็นการนำเสนอบริษัท Start Up ให้กับลูกค้าหรือนักลงทุน ที่สนใจที่จะลงทุนร่วมด้วย ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไอเดียให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ Start Up นั้นๆได้เงินมาลงทุน หรือสร้างความประทับใจของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยใช้เวลาสั้นๆดังนั้น ทักษะการนำเสนอโดนใจและสร้างสรรค์ หรือ การ Pitch นี้ จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญต่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอไอเดีย นำเสนองาน นำเสนอตัวเองให้น่าสนใจในอนาคต “นำเสนอตัวเองได้ขายอะไรก็ปังปุริเย” ผู้ที่ใด้ฝึกฝนทักษะนี้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความสร้างสรรค์ในการสื่อสารอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424