หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก – Positive Thinking

Positive Thinking

เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก 

รายละเอียด

        บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดเชิงบวก ความคิดอย่างผู้ชนะการปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนาและความสำเร็จในที่สุด หลักสูตรนี้ จะช่วยให้บุคลากรของคุณ มีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
  2. ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและ องค์กร
  3. สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา
  4. เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424