หลักสูตร บริการเหนือชั้น สำหรับลูกค้ากลุ่ม Premium – Premium Customer Premier Service

 Premium Customer Premier Service
บริการเหนือชั้น สำหรับลูกค้ากลุ่ม Premium

รายละเอียด

   สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Premium หรือ กลุ่ม VIP นั้น ความคาดหวังจากบริการ ที่เขาอยากจะได้รับ มักจะอยู่เหนือไปกว่า ความคาดหวังของลูกค้าทั่วไปการจะทำให้องค์กรตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Premium หรือ VIP นั้น ย่อมต้องมีการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร วิธีการบริการที่เหนือชั้น ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป

   หลักสูตร Premium Customer – Premier Service จะช่วย เสริมความรู้ ทักษะ แก่ทีมงานผู้ให้บริการลูกค้า ตั้งแต่ การฝึกอ่านใจลูกค้า การจับประเด็น การสนทนา และการเสนอบริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติใช้กับลูกค้ากลุ่ม Premium ได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะในการเข้าถึง เข้าใจลูกค้า กลุ่ม Premium

2. เพื่อสามารถส่งมอบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่ม Premium

3. เพื่อสามารถนำเอาทักษะที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในการทำงานจริงได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424