หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา – Problem Solving Techniques

Problem Solving Techniques      เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

รายละเอียด

            ในปัจจุบันแทบทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าในการดำเนินชีวิตของคนเราในแต่ละวันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น มากับเราแทบไม่เว้นวันขึ้น อยู่กับว่าปัญหานั้น เล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ที่จะต้องแก้ไขกันไป หลายๆ คนหนักใจ หลายคนกลัวแต่จริงๆ แล้วหากเราหันหน้ามาเผชิญกับปัญหาเราก็จะสามารถหาทางที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แน่นอนความยากลำบากของปัญหาก็คือการหาสาเหตุหาที่แท้จริงออกมาให้ได้และดำนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ ในหลายๆครั้ง แนวทางที่จะแก้ไขปัญาก็มักมีหลายแนวทางซึ่งเรา คงต้องมาตัดสินใจว่าเราจะเลือกแนวทางไหนมาแก้ไขปัญหานั้นให้ดีที่สุด รวมทั้งการหาทางที่ จะไม่ให้ปัญหาเดิมๆ ย้อนกลับมาสู่เราอีก                                                                                             ดังนัั้น หากเราได้รู้เทคนิคในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการหา แนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าปัญหาอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเรา ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างความลำบากใจให้เราได้ ในกลับกันอาจจะทำให้เรามองเห็นโอกาสต่างๆ ที่เราจะสามารถมาสร้างความได้เปรียบในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างดี 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีหลักการในการมองปัญหา ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ไม่หลงประเด็น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถหาทางเลือกวิธีการตัดสินใจกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424