หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ – Professional Customer Service

Professional Customer Service
ทักษะการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ

รายละเอียด

     ในทุกการขายย่อมมีการบริการตามหลังมาเสมอ เพราะการบริการนั้นจะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความชื่อมั่น และไว้วางใจต่อสินค้าและองค์กรนั่นเอง ทักษะการบริการหลัง

กายขายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาให้บุคลากร ผู้ดูแลลูกค้า สามารถส่งมอบงานได้อย่างมืออาชีพหลักสูตรทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพนี้ได้ออกแบบโดยการนำเอาหลักการ ทักษะที่เป็นสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนได้นำไปฝึกฝนและส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อสามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2. เพื่อสามารถนำเอาทักษะและความรู้ที่ได้รับไปให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424