หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ สำหรับการบริหารงาน – Professional leader for job management

Professional leader for job management

หัวหน้างานมืออาชีพ สำหรับการบริหารงาน

รายละเอียด

           สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน ที่จะทำให้งานสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ คือ แนวคิดต่างๆ ที่ช่วยให้วางแผนงานได้ดีขึ้น และทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้เรามีมุมมอง แนวคิดนั้นๆติดตัวได้ต้องเข้าใจ และมีการเรียนรู้ ฝึกฝน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาแนวคิดต่างๆไว้อย่างครบถ้วน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิค วิธีคิดเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น และทราบถึงแนวคิด ทักษะ และทฤษฎี ที่จะช่วยให้การทำงานและการ present ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424