หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

Professional Leadership Certificate
หัวหน้างานมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร

  1. หัวหน้างาน
  2. ผู้จัดการ 
  3. ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ

ระยะเวลาของหลักสูตร

2 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424