หลักสูตร การบริหารโครงการ – Professional Project Management

Professional Project Management   การบริหารโครงการ

รายละเอียด

     ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกิดขึ้นได้ตลอดวลา วิธีการบริหารโครงการแบบเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะรับมือกับปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดาได้ จนทำให้โครงการส่วนใหญ่ล่าช้า หรือไม่ประสบความสำเร็จ วิธีการบริหาร์โครงการแบบใหม่ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง มีความยึดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับสถานการณ์ และที่สำคัญคือต้องง่ายพอที่จะใช้สื่อสารกับทุกคน จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโครงการทุกคน จำเป็นต้องมี

     หลักสูตรนี้ เป็นการแนะนำสูตรสำเร็จ ที่ใช้บริหารโครงการได้ทุกรูปแบบ อย่างเข้าใจง่าย และผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ไม่ว่าท่านจะใช้ทำงานเกี่ยวกับอะไร อีกทั้งยังมีการสอนใช้ Application “Trello” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ท่านนำไปบริหารโครงการได้อย่างมืออาชีพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจวิธีการและสามารถบริหารโครงการได้ ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ จนกระทั่งดำเนินโครงการได้สำเร็จ
  2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรม สามารถประเมินสถานการณ์ ได้ว่าจะเกิดผลอย่างไรในระหว่างการดำเนินโครงการและหลังจากที่ทำโครงการสำเร็จ
  3. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม มีทักษะในการมริหารปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ทีมงาน หรือ การเมืองไนองค์กร เพื่อความสำร็จในการทำโครงการ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424