หลักสูตร เทคนิคการขาย และการบริการยุคใหม่

เทคนิคการขาย
และการบริการยุคใหม่

รายละเอียด

     การให้บริการลูกค้ายุคใหม่ เป็นปัจจัยสำคัณในการทำให้เกิดยอดขายความประทับใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายจึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการและการขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความแตกต่างอันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจนลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี มีการซื้อซ้ำและบอกต่อหลักสูตรเทคนิคการขายและการบริการยุคใหม่ นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของการขาย การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการลูกค้า
  2. เพื่อมีทักษะการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานสากล
  3. เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
  4. สามารถส่งมอบการขายและการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424