หลักสูตร สูตรลับปั้นนักขาย

สูตรลับปั้นนักขาย

รายละเอียด

     หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักขาย เพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
มากที่สุด และที่สำคัญคือให้นักขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างยอดขายโดยไม่ใช้กลยุทธ์ราคา นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาได้ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นคืออะไร เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือยอดขายและผลกำไรขององค์กรนั่นเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นนักขายแบบมืออาชีพ
  2. มีทักษะในการส่งมอบการขายและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
  3. เป็นพื้นฐานในการสร้างยอดขายที่สูงขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424