หลักสูตร หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล – Service Mind for Professional Customer Service

Service Mind for Professional Customer Service
หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล

รายละเอียด

   ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า

    ผู้ผ่านโปรแกรมหลักสูตร SMP นี้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เขาจะกลับไปทำงานด้วยทัศนคติที่เต็มเปี่ยมในการบริการลูกค้าที่ดี พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผลนี้สะท้อนต่อไปยังลูกค้าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ

2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424