หลักสูตร คุณภาพบริการ สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล – Service Quality in Hospital Business

 คุณภาพบริการ
สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล
Service Quality in Hospital Business

 

รายละเอียด

    หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับมุมมองความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร ให้มีคุณภาพในการบริการลูกค้าพร้อมการทำงานอย่างมีความสุขในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424