หลักสูตร การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น – Smart Negotiating

การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น Smart Negotiating

รายละเอียด

     ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาธุรกิจด้วย

แต่การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เนื่องจากผู้ที่ขาดทักษะไม่สามารถนำเสนอหรือชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ อีกทั้งยังไม่ สามารถที่จะสร้างความประทับใจในการเจรจาทางการค้าได้

นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีทักษะและขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การบริหารงานขายและการดำเนินธุรกิจ ทางสถาบันจึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตร “การเจรจาขจัดข้อโต้แย้งอย่างเหนือชั้น”

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
  3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
  4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
  5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 เทคนิคในการสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจผู้อื่น

วันที่ 2 การสร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424