หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette

Social Etiquette
การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว
  2. เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ
  3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart และน่าเชื่อถือ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424