หลักสูตร การวางแผน ทดแทนตำแหน่งงาน – Succession Plan

                Succession Plan                            การวางแผน ทดแทนตำแหน่งงาน

รายละเอียด

       การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากร เพื่อทดแทนในตำแหน่งงานระดับต่างๆ ในองค์กรไว้โดยการค้นหาศักยภาพของพนักงาน และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในทิศทางที่วางแผนไว้ ซึ่งองค์กรต้องให้ผู้มีตำแหน่งที่จะขึ้นนั้น  มีความรู้และความสามารถมาทำงานในระดับต่างๆ นั้นเพื่อให้เขามีความพร้อมที่สุดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่อย่างมั่นใจ และไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเขาและองค์กร

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทำในการสืบทอดตำแหน่ง
  2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน
  3. สามารถวิเคราะห์และสรรหาพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าสู่การทดแทนตำแหน่งงานได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424