หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ – Systematic Problem Solving and Decision Making PDCA for Mamufacturing

    การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ   Systematic Problem Solving and Decision Making PDCA for Mamufacturinเ

รายละเอียด

      ปัญหา คือ งาน งาน คือ ปัญหา เพราะเราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอตวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้านหรือแม้แต่การไปซื้อของบางปัญหา บางการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมาย ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาด ก็เป็นไปได้เช่นกัน  ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ช่วยให้ท่านมองปัญหา และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นย่ำ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  Be able anticipate and i dentify problems
  2.  Become aware of a range of problem solving tools
  3.  Make a the right decisions and take responsibility for countermeasuring the problem

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424