หลักสูตร การทำงานเป็นทีม – TeamWork

การทำงานเป็นทีม

Team Work

รายละเอียด

      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างให้ผู้เรียนได้ข้าใจห้าใจการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี เป็น Teamwork และเป็นการเสริมการศักยภาพในต้านการประสานงานที่ดีอย่างยั่งยืน

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี
  2. ทราบแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์
  3. เสริมศักยภาพในด้านการประสานงานที่เป็นทีมที่ดีและยั่งยืน
  4. ได้รับทราบเทคนิคและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
  5. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะร่วมทีม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424