หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายทางโทรศัพท์

เทคนิคการปิดการขายทางโทรศัพท์

รายละเอียด

     ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข้นกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นพนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขาหลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์นี้ จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขายได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้พนักงานขายทางโทรศัพท์
  3. รู้และเข้าใจประเภทของลูกค้าและวิธีการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
  4. เพื่อให้พนักงานขายทางโทรศัพท์รู้และเข้าใจขั้นตอนการนำเสนอขายและบริการ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424