หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการเงิน ก่อนการเกษียณ

เทคนิคการวางแผนการเงิน
ก่อนการเกษียณ

รายละเอียด

     หากจะกล่าวถึงเรื่องการเงิน หลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องตัวเลขที่มีความยุ่งยาก เพราะหากคล่องทางการเงินไม่ดี หากทุกคนไม่ประหยัดรู้จักใช้ทรัพยากรเรื่องเงินให้เกิดประโยชน์กับตนเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตได้ โดยหลักสูตร เทคนิคการวางเผนการเงินก่อนการเกษียณให้พนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการหาเงิน การใช้เงินโดยผ่านกิจการการเรียนรู้แบบสนุก แต่มีสาระนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการใช้เงิน การหาเงิน การวางแผนการเงิน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการในเรื่องของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานการเงินที่ดี

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424