หลักสูตร เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าในระบบออนไลน์

เทคนิคการให้บริการลูกค้า

ในระบบออนไลน์

รายละเอียด

    เมื่อโลกเปลี่ยนไป 5G /Blockchain /Internet of things / Chatbot / Cloud / DroneAI เข้ามารูปแบบการให้บริการลูกค้าก็เปลี่ยนไปงาน Call Center ถูกย้ายให้ระบบ IT ดูแลแทน แต่งาน Call Center มิได้หมดไป หากแต่จะเป็นงาน Online Customer Service นั้นจะมาแทนที่ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนจากการตอบทางโทรศัพท์มาเป็นการพิมพ์ตอบแทนลูกค้าแทน หลักสูตร Online Customer นี้ จะช่วยเติมเต็มแนวคิด หลักการเทคนิค และทักษะ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่โหมดออนไลน์

     หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงมุมมองลูกค้า มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าพร้อมมีการฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลให้บริการตอบคำถามลูกค้า ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถไปทำงานได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

มีแนวคิดในการให้บริการลูกค้าในแบบออนไลน์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์ และเป็นสากล สามารถตอบคำถาม / ให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์ที่เหมาะกับสถานการณ์ลูกค้าในสไตล์ได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424