หลักสูตร เทคนิคพิชิตยอดขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคพิชิตยอดขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

รายละเอียด

     ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก

     หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอและปิดการขาย สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนขายคอนโด จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่ หรือซื้อซ้ำเพิ่มเติมขึ้นด้วย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และทักษะในด้านการขายคอนโดให้แก่พนักงาน โดยมุ่งประเด็นไปที่งานขาย ที่เป็นเป้าหมายในการขาย มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักขายมืออาชีพในงานขายคอนโด
  2. เพื่อเสริมทักษะในด้านการนำเสนอขายคอนโด และการฝึกการนำเสนอขายให้น่าสนใจได้อย่างเป็นมืออาชีพ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่ออาชีพขาย ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424