หลักสูตร THE POWER OF IMAGE

  THE POWER OF IMAGE

รายละเอียด

    ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะผลงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรรู้จักดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมาขับเคลื่อนผลงานสู่ภายนอก เป็นการรวมเทคนิคในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การปรับความรู้สึกภายในจิตใจ (Mind Set) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายที่ชัดเจน จนถึงการเรียนรู้สไตล์คาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์ภายนอก ให้เป็นสุดยอดในแบบฉบับของตัวเอง และดึงพลังที่มีอยู่ออกมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อชีวิตพุ่งทะยานในทุกๆ ด้าน

 

    ผลลัพธ์สุดยอดอีกด้านของการเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสไตล์คาแรคเตอร์ คือ ผู้อบรมสามารถอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกค้า หรือคู่สื่อสารได้มากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านงานขาย หรืองานที่ต้องใช้การเจรจา ติดต่อสื่อสาร ภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพของพนักงานทุกคน คือ ประตูด่านแรกสู่โอกาสและความสำเร็จของบริษัท/องค์กร หากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ บริษัท/องค์กรนั้นๆ ก็จะตราตรึงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไปอีกนานแสนนาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set)

2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์และเรียนรู้สไตล์ตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน ทั้งด้านการแต่งกายและการแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารให้เหมาะสม

4. เพื่อเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการแต่งตัวให้ได้ลุคแบบมืออาชีพ

5. เพื่อปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ติดต่อสื่อสาร

6. เพื่อสร้างทีมเวิร์คที่แน่นแฟ้นและทรงพลังยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424