จัดอบรมให้พนักงาน Online vs Onsite แบบไหน ดีกว่ากัน?

ทีมดูแลงานอบรมต้องพยายามจัดอบรมให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร แต่ในช่วงโควิด work from home การจัดอบรม จะหยุด หรือจะมีต่อดี จัดแบบใด online หรือ onsite แล้วถ้าไม่จัดอบรมใดๆ เลย เราจะมีผลงานไหม มาดูทางออกที่เป็นข้อดี ข้อเสีย ของ online กับ onsite กันดูครับ 

            ในการจัดอบรมให้พนักงาน Online vs Onsite มีข้อดีข้อเสีย ที่สามารถแสดงได้ดังนี้

จะเห็นได้ว่าการเรียน Online และ Onsite ต่างก็มี ข้อดี ข้อเสีย ระหว่างกัน ผมขอสรุปเป็นภาพใหญ่ๆ ว่า

            เรียน Online มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบโจทย์ในการให้ความรู้ (ดังภาพ) และเวลา ซึ่งจะช่วยเสริมให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดอบรมควรใช้ออนไลน์เมื่อต้องการเพิ่มความรู้ และลดเวลา ตัวอย่างหลักสูตร เช่น การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การเขียน Email เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆ แนะนำดูหลักสูตรได้ที่ https://imp-online.com มีหลักสูตรเรียนฟรี อยู่ด้วยครับ

            ส่วน Onsite มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบโจทย์ในการเสริมทัศนคติ พฤติกรรม ทักษะ (ดังภาพ) ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ดังนั้นผู้จัดอบรมควรใช้ Onsite เช่นหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเจรจาต่อรอง การปิดการขาย ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ การนำเสนอ และอื่นๆ ชมหัวข้อต่างๆ ได้ที่  https://www.impgroup.net/training/

            ซึ่งในปัจจุบันขอแนะนำว่า ผู้จัดอบรมสามารถ จัดแบบ Mixed ได้ โดยการให้ความรู้ผ่านการเรียน Online ก่อน เมื่อมีการเรียน Online แล้ว สามารถต่อยอดโดยการจัดแบบ Onsite เพื่อเสริมในส่วนที่เป็นเนื้อหาเชิงลึก เนื้อหาเฉพาะด้าน ที่ให้ผู้เรียนมาพบกับผู้สอนที่รู้จริง การจัดหลักสูตรแบบนี้ จะช่วยให้การจัดอบรมไม่น่าเบื่อ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และนำไปใช้ได้จริง ยกระดับคุณภาพงานขององค์กร และยังช่วยให้ทีมจัดอบรมมีผลงานที่ดีต่อองค์กรได้อีกด้วยครับ

Credit : ดร. พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424