หลักสูตร การจัดการความเครียดในการทำงาน - Work life balance

การจัดการความเครียดในการทำงาน  Work life balance

รายละเอียด

     หัวข้อที่ตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานในยุค 5G ที่ต้องเผชิญกับความเร็ว ความเปลี่ยนแปลง และแรงกดดันมหาศาลระหว่างการทำงาน “พักก่อน ผ่อนคลาย หายเครียด” จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่คนทำงานทุกคน ให้ตระหนักถึงต้นเหตุของความตึงเครียด และนำฝึกปฏิบัติเทคนิคผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองที่ทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน/ที่ทำงาน และได้ผลจริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  ผู้เรียนรู้สาเหตุของความเครียด
  2. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ ว่ากำลังอยู่ในภาวะเครียดหรือไม่ และเป็นภาวะเครียดในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับใด
  3. ผู้เรียนจะได้เทคนิคและวิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง ที่ทำได้ง่ายที่บ้านหรือที่ทำงาน พร้อมวิธีการฝึกที่ใช้ได้ผลจริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424