หลักสูตรที่ช่วยลดการ Burnout ในองค์กรมีอะไรบ้าง

หลักสูตรที่ช่วยลดการ Burnout ในองค์กรมีอะไรบ้าง

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณลดภาวะหมดไฟในการทํางาน   3 หลักสูตรที่ช่วยลดภาวะหมดไฟในการทํางานได้คือ

  1. หลักสูตร Work Life Balance เราจะใช้ชีวิตยังไงให้เรา Balance การทํางาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
  2. หลักสูตร Happy Workplace การเข้าหาผู้อื่น  การเห็นใจผู้อื่น เข้าใจซึ่งกันและกันในที่ทํางาน   จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุข
  3. หลักสูตร การปลุกไฟในการทํางาน ซึ่งหลักสูตรนี้ จะทําให้ท่านทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนุกกับการทํางานอย่างไม่น่าเบื่อ

ซึ่ง 3 หลักสูตรนี้  วัตถุประสงค์หลัก คือ

  1. เรื่องของ Positive Emotion หรือความรู้สึกทางด้านบวกในการทํางาน
  2. เรื่องของ Engagement หรือการที่เราจะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  3. เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship
  4. เรื่องของการทํางานอย่างมีความหมาย
  5. เรื่องของการทํางานอย่างท้าทายเป็นอย่างไร
  6. เรื่องการประสบความสําเร็จในการทํางาน

Credit : ดร.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล (สถาบัน Impression)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424