หลักสูตร จิตวิทยาการบริการเพื่อมัดใจลูกค้า - Service Psychology

จิตวิทยาการบริการเพื่อมัดใจลูกค้า
Service Psychology

รายละเอียด

     จิตวิทยาการบริการเป็นการศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกค้าในบริบทของการบริการ มันช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริการของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีขึ้น

     การศึกษาด้านจิตวิทยาการบริการมักจะเน้นด้านต่อสู้กับความเครียดของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าอาจเจอในระหว่างการใช้บริการขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของลูกค้าและวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา เพื่อให้มักใจลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการบริการขององค์กร

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • หลังจากคุณเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณสามารถนำจิตวิทยาการบริการไปประยุกต์ในการจัดการขาย การบริการ เช่น การจัดรูปแบบของร้านค้า รูปแบบของสินค้า การตลาด เช่น การสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และสร้างแรงกระเพื่อมในการซื้อสินค้า และจิตวิทยาการสร้างความประทับใจ เช่น การเข้าใจลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างประทับใจ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424