หลักสูตร เทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน – Upskill and Reskill for stable job

Upskill and Reskill for stable job
เทคนิคการ Upskill and Reskill เพื่อความมั่นคงในการทำงาน

รายละเอียด

     โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้แทนที่แรงงานมนุษย์ และด้านการใช้ชีวิต การทำงาน ดังนั้นจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันกับลักษณะงานที่เปลี่ยนไป ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรนี้จะมีคำตอบ และคำอธิบายถึงความสำคัญ และวิธีคิด เพื่อ Upskill และ Reskill อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจเทคนิค วิธีคิดเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นและทราบถึงแนวคิด ทักษะ และทฤษฎี ที่จะช่วยให้ Upskill and Reskil! ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424