หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร 2 วัน

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร 2 วัน

 

รายละเอียด

          ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร สะท้อนภาพลักษณ์องค์กร การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงขององค์กร จำต้องมีบทบาทเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหลักสูตรบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลแถวหน้าในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่ดูอบอุ่น จริงใจ เนื้อหาของหลักสูตรเริ่มต้นจากการค้นหาบุคลิกที่แท้จริงของตนเอง ดึงจุดเด่นของการค้นพบมาพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว สร้างความน่าเชื่อถือตามบุคลิก และเสริมต่อด้วยมารยาทของผู้บริหารที่ควรมีเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และ บุคลิกที่น่าเชื่อถือตามบุคลิกที่แท้จริงของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424