หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น Essential Interpersonal Skills

ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น Essential Interpersonal Skills

รายละเอียด

           ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น แน่นอนว่าบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน แต่ละทีมงาน ต้องมีส่วนร่วม อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การประสานงานภายในที่ดีของกลุ่มคนในแต่ละ Generation หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมองของกลุ่มคน Generation Y ให้เห็นมุมมองสไตล์ความคิดและการทำงานในแต่ละ Generation เมื่อเข้าใจมุมมองของคนในแต่ละ Generation และทำให้เราปรับรูปแบบของเราให้เราเหมาะสมและเข้ากับคนในแต่ละ Generation ด้วย

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้เข้าถึงมุมมองและสไตล์การทำงานของผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation
  2. เพื่อให้ผู้ทำงาน Generation Y สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองให้เข้ากับผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation ในการทำงานได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424