หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ – Inspiration for Service Excellence

Inspiration for Service Excellence

การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ 

รายละเอียด

         หลักสูตร Inspiration for Service Excellence (การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ) ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางในการสร้างบริการที่เป็นเลิศ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริการของตนเอง วิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างบริการที่เป็นเลิศมากกว่า 10 ปี ให้ผู้เข้าสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมมีเกิดแรงบันดาลใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
  2. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและการบริการที่เป็นเลิศและนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424