หลักสูตร เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ – Public Speaking

Public Speaking
เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

รายละเอียด

     ในปัจจุบัน 1 ทักษะที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานได้ นั่นคือ Public Speaking ซึ่งทักษ:นี้ป็นทักษะที่สำคัญในโลกแห่งการทำงาน การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เรา

ก้าวหน้าในอาชีพและทำงานร่วมกับผู้อื่นไต้อย่างราบรื่น แต่การพูด Public Speaking ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนมีความกลัวและประหม่าเมื่อต้องขึ้นพูด และเมื่อขึ้นไปพูดแล้ว ก็อาจพูดได้ไม่ชัดเจน จนทำให้ผิดหวังและไม่ประสบผลสำร็จที่ตั้งไว้ ในหลักสูตรนี้จะรวมรวมเทคนิค วิธีการต่างๆเพื่อให้การพูด Public Speaking เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Public speaking การเตรียมตัวทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการพูด การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ Pubic Speaking ให้เป็นมืออาชีพขึ้นอีกขั้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424