หลักสูตร การวางแผนการขายและนำเสนอขาย ให้ประสบความสำเร็จ – Sales Planning and Implementation

Sales Planning and Implementation
การวางแผนการขายและนำเสนอขาย
ให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด

     ภาพรวมของการวางแผนการขายและการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จมีขั้นตอนอย่างไร จะขายใคร และขายอย่างไร ขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าใครคือกลุ่มที่เราควรเข้าหาเพื่อนำเสนอขายและมีโอกาสในการสร้างยอดขายให้กับเรามากที่สุด เมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว พบกับวิธีการ “เข้าหา” ลูกค้าว่าจะเข้าหาอย่างให้ประสบความสำเร็จ ให้ลูกค้าเปิดใจยอมรับเราและเปิดโอกาสให้เรานำเสนอขายนักขายจะได้รู้จักและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าก่อนการนำเสนอขายได้เรียนรู้ 2 เทคนิคในการพูดและนำเสนอขายสินค้าให้โดนใจลูกค้า สร้างยอดขาย ตลอดจน 5 เทคนิคง่าย ๆ ที่ใช้ในการปิดการขายเพื่อทำให้ได้ยอดขายที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424