หลักสูตร การบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

                  Time Management                         การบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

           หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วน และจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424