4 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางกับงานบริการ

สัญญาณที่ 1
ดูที่ลูกค้าดูว่าลูกค้ามีรอยยิ้มมีความสุขลูกค้าเข้ามาใช้บริการซ้ำๆ ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่ม ค่าความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าหรือ NPS สูง จำนวนการบ่น การต่อว่าของลูกค้าน้อยลง

สัญญาณที่ 2
ดูที่พนักงาน ลองสังเกตดูว่าพนักงานผู้ให้บริการลูกค้ามีความสุขในการเข้ามาทำงานในการให้บริการลูกค้า มีอำนาจในการตัดสินใจทำงานอย่างมีพลัง มีความคล่องแคล่ว มีการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่อู้งาน

สัญญาณที่ 3
ดูที่ระบบงาน เวลา พิจารณาจากที่เวลาการรอคอยของลูกค้าสูงจนทำให้ลูกค้าหงุดหงิดหรือบ่น ดูที่ขั้นตอนงานต่างๆ ต้องผ่านแผนกหลายแผนกหรือการที่ไม่มีคนดูแลทั่วถึง อย่างนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่ามาผิดทางในเรื่องระบบงานเวลา

สัญญาณที่ 4
ดูที่ยอดขาย เพราะการให้บริการที่ดีที่มีคุณภาพสูงจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีรายได้มากขึ้น สูงขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น ถ้ายอดขายดีถือว่ามาถูกทาง ถ้ายอดขายตกลงทุกเดือนต้อง รีบหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างเช่นการปรับตามเสียงของลูกค้าที่เขาบ่นกันบ่อยๆว่าเป็นเรื่องอะไร

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424