3 หลักสูตรพัฒนางานบริการ

1. Service Mind and customer Centric

บริการด้วยใจและลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นการปูพื้นมุมมองทัศนคติที่ดีต่อการบริการ และการเข้าใจความคิดเห็นความรู้สึกของลูกค้า พร้อมการฝึกฝนทักษะการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมาตรฐานสากล

2. Customer Complaint Handling &​ Service Recovery

เทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าเป็นการเพิ่มทักษะ และเทคนิคของผู้ให้บริการให้มีมุมมองความคิดต่อการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมวิธีการคุยกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาหรือเมื่อลูกค้าโกรธ จนทำให้ลูกค้าสบายใจ และวิธีการเปลี่ยนความรู้สึกโกรธของลูกค้าเป็นประทับใจด้วยแผนการกู้สถานการณ์

3. Online customer Service

เทคนิคการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์เพราะทุกวันนี้ลูกค้าทุกคนใช้ระบบออนไลน์ในการสนทนากับเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มีทักษะการให้บริการการแก้ปัญหาตอบคำถามกับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์

Credit : ดร.บอล พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล – สถาบัน IMPRESSION

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424