หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ – Personality Development for Business Excellence Personality Development for Business Excellenceการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการบริการที่เป็นเลิศ รายละเอียด โปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักขายและนักบริการ เพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีอย่างมืออาชีพ แบบครบสูตร/ ครบทุกเทคนิค ในฐานะ ตัวแทนองค์กร […]
หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Smart Negotiate & Customer Complaint Handling Smart Negotiate & Customer Complaint Handlingการเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า รายละเอียด      ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริการเป็นที่ประทับใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง […]
หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหาร – Business and Etiquette for Executive  Business and Etiquette for Executiveบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหาร รายละเอียด      บุคลิกภาพเป็นด่านแรกในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และจดจำ เพราะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ […]
หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette Social Etiquetteการเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart […]