หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 รายละเอียด        เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร์โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่างๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ์จำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 […]
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการทำงานในอนาคต เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการทำงานในอนาคต รายละเอียด       โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีนักศึกษาจบใหม่ออกมาหางานมากมาย และแต่ละบริษัทก็มีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายจึงทำให้การรับคนเข้าทำงานเป็นเรื่องยาก ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้โดดเด่นตั้งแต่การเริ่มสัมภาษณ์งาน จนถึงวิธีคิดในการทำงานให้เป็นไปตามที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ ทำให้เราได้งานได้ง่ายขึ้น และเป็นพนักงานที่มีความสามารถ คำตอบอยู่ในหลักสูตรนี้ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เข้าใจเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคการทำ resume […]
หลักสูตร การวางแผน ทดแทนตำแหน่งงาน – Succession Plan                 Succession Plan                […]
หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล สู่การปฏิบัติ – PDPA in Action พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล สู่การปฏิบัติ PDPA in Action รายละเอียด         คอร์สนี้ออกแบบจัดทำ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]
หลักสูตร ความเป็นเจ้าของในองค์กร – Entreprenuership Mindset (Orgainzational Citizenship Behavior) Entreprenuership Mindset (Orgainzational Citizenship Behavior) ความเป็นเจ้าของในองค์กร รายละเอียด        ยุคแห่ง Digital Disruption เป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานจะต้องเรียนรู้ และทำความข้าใจในแนวคิดของการดำเนินงานอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial […]
หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด     หลักสูตรนี้เหมาะกับองค์กรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร ลูกค้า หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับที่สูงถึง 5 ล้านบาท            […]
หลักสูตร โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำ – Leadership Competency                  Leadership Competency                โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำ เนื้อหาหลักสูตร […]
หลักสูตร ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร – Employee Engagement and Sense of Ownership ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กรEmployee Engagement and Sense of Ownership รายละเอียด      ” ในการทำงานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ […]
หลักสูตร การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง รายละเอียด        ในปัจจุบันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ควานสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู่รวมกัน อาจกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู้การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ                          […]
หลักสูตร การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ – OBJECTIVE KEY RESULTS OKRs        OBJECTIVE KEY RESULTS OKRs          การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู […]